Monday, August 29, 2011

apakah ada perintah melaksanakan lebaran dalam quran dan kebiasaan makan minum dan mengenakan pakaian baru.

Lebaran tidaklah sama dengan natal, ia sangat jelas tertulis dalam quran dan banyak disokong oleh hadis yang menceritakan pengalaman rasul dan sahabat dalam merayakannya.


Dasar merayakan lebaran idul fitri dalam quran:

".......Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah (bertakbir) atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (al-baqarah 185).

Hadis-hadis yang terkait dengan perayaan idul fitri ada banyak sekali, kami kutipkan beberapa darinya

Dari Abi Hurairah (ia berkata), sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda. "Shaum/puasa itu ialah pada hari kamu berpuasa, dan (Idul) Fithri itu ialah pada hari KAMU  BERBUKA. Dan (Idul) Adha (yakni hari raya menyembelih hewan-hewan korban) itu ialah pada hari kamu menyembelih hewan". (SHAHIH. Dikeluarkan oleh Imam-imam : Tirmidzi No. 693, Abu Dawud No. 2324, Ibnu Majah No. 1660)

"Jabir ra. Berkata : Rasulullah SAW datang ke Madinah, sedangkan bagi penduduk Madinah ada dua hari yang mereka ( bermain-main padanya dan merayakannya dengan berbagai permainan). Maka Rasulullah SAW bertanya : " Apakah hari yang dua ini ? " Penduduk Madinah menjawab : " Adalah kami dimasa jahiliyah bergembira ria padanya ". Kemudian Rasulullah bersabda : " Allah telah menukar dua hari itu dengan yang lebih baik yaitu Idul Adha dan Idul Fithri "(HR Abu Dawud)

"Dahulu kalian memiliki dua hari raya, dimana kalian bermain bersuka ria, kini Allah telah menggantikan keduanya dengan hari raya yang lebih baik, itulah hari raya 'idul-fithri dan 'idul adhha" (HR Nasai)


 
Bagaimana dengan kegiatan yang menampakkan suka cita pada hari lebaran?

Apabila yang demikian dilakukan pada 'idul fitri/ 'idul adha maka boleh selama dalam batasan-batasan syari'at. Seperti bersuka cita dengan hidangan makan dan minum sebagaimana sabda Nabi (yang artinya) : “Hari-hari Tasyrik adalah hari hari makan dan minum serta dzikrulloh." Yaitu 3 hari setelah 'idul adha menikmati nikmat Allah azza wa jalla. Demikian juga 'idul fitri selama dalam batasan batasan syar'i.

Memakai Pakaian yang Bagus dan Berhias dengannya

Diantara bentuk kegembiraan seorang muslim, dia mempersiapkan dan memakai pakaian baru di hari raya idul Fitri dan idul Adha 

Ibnu Qayyim berkata: "Rasulullah ` memakai pakaian terbagus yang beliau miliki ketika akan pergi melaksakan shalat 'idul fithri dan 'idul adhha, beliau memiliki baju khusus untuk hari raya" (Zadul Ma'ad:1/425).

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amara ia berkata: "Ummar membawa baju kurung terbuat dari sutra tebal yang dijual di pasar, lalu ia mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya: "Ya, Rasulullah belilah baju ini untuk berhias pada hari raya dan menyambut para tamu" Rasulullah menjawab: "Baju ini adalah milik orang yang tidak mendapatkan bagiannya di akhirat kelak" Ummar lalu terdiam dalam beberapa lama sampai Rasulullah mengirimkan kepadanya baju kurung terbuat dari sutra pula, Ummar lalu membawa baju ini kepada Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah engkau mengatakan bahwa baju ini adalah milik orang yang tak mendapat bagiannya di akhirat kelak, dan sekarang engkau kirimkan kepada saya baju ini?" Rasulullah menjawab: "Baju ini engkau jual dan uangnya engkau gunakan untuk membeli kebutuhanmu" (HR. Bukhari). Rasulullah tidak mengingkari mengenakan pakaian indah untuk berhari raya, namun yang beliau ingkari adalah memakai baju terbuat dari sutra.


Sedang dasar pelaksaan lebaran idul adha ayatnya yang bisa dibaca yaitu di surrah assyaffat ayat 99-110.

Silahkan ditambahkan bila ada ditemui kekurangan dalam artikel ini

Friday, August 26, 2011

Tidak gugur kefarduan jumaat di hari raya


Soalan

Sejauh mana kekal hukum pengguguran solat Jumaat apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat. Sebabnya masih ada yang keliru dan mengambil langkah memilih untuk hadir salah satu daripada solat tersebut?

Jawapan

Dalam persoalan ini para ulama berselisih pendapat dalam menentukan kefarduan Jumaat.

Jumhur ulama bersetuju untuk tidak menggugurkan kefarduan Jumaat walaupun hari raya jatuh pada hari Jumaat yang telah dituntut oleh Allah SWT.

Imam Ahmad bin Hambal r.a berpendapat bahawa solat Jumaat gugur sekiranya hari raya jatuh pada hari Jumaat, ini kerana sudah ada solat yang menghimpun manusia seumpama dengan solat Jumaat dan falsafahnya juga sama. Ditambah lagi, hari raya kebiasaannya orang sibuk dengan aktiviti khusus hari raya.

Imam Ahmad juga berhujah bahawa Saidina Uthman bin Affan mengizinkan penduduk kawasan tinggi di Madinah supaya tidak datang bersolat Jumaat.

Akan tetapi ulama menolak bahawa amalan seorang sahaja dari kalangan sahabat tidak boleh dijadikan hujah dalam persoalan pengguguran solat Jumaat. Hal ini juga tidak disepakati oleh jumhur ulama.

Penolakan ini dikukuhkan lagi dengan penghujahan daripada ayat al-Quran itu sendiri, dalam perintah solat Jumaat Allah SWT berfirman yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan (bang) untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang jumaat) dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat yang sebenarnya). (Jumu'ah: 9)

Di dalam ayat kefarduan Jumaat ini Allah SWT menyuruh dan meminta menuju ke masjid dengan kadar segera kepada menunaikan solat Jumaat seperti mana pada Jumaat-Jumaat yang lain termasuklah Hari Raya Aidilfitri mahupun Hari Raya Aidiladha.

Dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah karya Imam Al-Dimasyqi, telah dinyatakan bahawa: "Apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka menurut pendapat Imam asy-Shafie yang sahih, dinyatakan bahawa tuntutan solat Jumaat tidak gugur daripada penduduk kampung (pemastautin) yang mengerjakan solat Jumaat. Adapun bagi mereka yang datang dari kampung lain, tuntutan tersebut digugurkan.

Demikianlah menurut pendapat Imam Shafie yang sahih. Sekiranya mereka telah menunaikan solat hari raya, dibenarkan bagi mereka untuk terus pulang, tanpa mengikuti solat Jumaat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bagi penduduk kampung mereka wajib menunaikan solat Jumaat. Menurut Imam Ahmad pula tidak wajib solat Jumaat sama ada penduduk tetap ataupun tidak. Kewajipan solat Jumaat gugur setelah mengerjakan solat hari raya. Tetapi mereka wajib solat Zuhur.

Ad-Dimasyqi tidak menampilkan pendapat Imam Malik. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan bahawa pendapat Imam Malik selari dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Dinukilkan bahawa, "Imam Malik dan Abu Hanifah bersependapat, 'Jika hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka mukalaf dituntut untuk melaksanakan kedua-duanya'.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan, ternyata bahawa dalam hal ini terdapat empat pendapat:
 

Solat Jumaat tidak gugur terhadap penduduk kota ( ahlul madinah) yang di tempat mereka ada dilaksanakan solat Jumaat. Bagi mereka yang datang dari kampung atau gurun, atau dari kampung yang yang terletak di kawasan yang tinggi, yang di kawasan mereka tidak dilaksanakan solat Jumaat, kewajipannya digugurkan.

Maka sekiranya mereka iaitu mereka yang datang dari kampung telah menunaikan solat hari raya, mereka boleh terus pulang, tanpa mengikuti solat Jumaat. Inilah pendapat Imam Shafie. Pendapat ini juga merupakan pendapat Uthman dan Umar bin Abdul Aziz.

Solat Jumaat tetap wajib ditunaikan, sama ada penduduk kota di kawasan yang dilaksanakan solat Jumaat mahupun bagi penduduk luar. Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Maka, solat Jumaat tetap wajib dan tidak gugur biarpun sesudah menunaikan solat hari raya.

Tidak wajib solat Jumaat, tetapi mereka wajib solat Zuhur. Demikianlah pendapat Imam Ahmad.

Secara dasarnya, Imam Shafie tetap mewajibkan solat Jumaat yang jatuh pada hari raya. Namun beliau menetapkan kewajipan tersebut terhadap penduduk kota. Bagi penduduk desa atau padang pasir (badwi) yang berkunjung ke kota untuk solat raya (dan solat Jumaat), dan di tempat mereka tidak dilaksanakan solat Jumaat, maka mereka dibenarkan untuk tidak mengerjakan solat Jumaat.

Bagi kita rakyat Malaysia yang berpegang dengan mazhab al-Syafie adalah tidak gugur kefarduan Jumaat sekiranya hari raya jatuh pada hari Jumaat. Kebenaran yang diberi oleh Imam al-Syafie kepada penduduk yang berjauhan dari masjid adalah dengan tujuan tidak membebankan mereka, sedangkan mereka terpaksa keluar dua kali untuk ke masjid. Di negara kita keadaannya sangat berlainan, kita tidak menghadapi kesukaran untuk ke masjid, manakala masjid pun tidak sejauh mana dari rumah.


http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0827&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_04.htm

Thursday, August 25, 2011

Aidilftri memperkasa wahdatul ummah

Oleh Panel Penyelidikan Yayasan Sofa, Negeri Sembilan


Aidilfitri adalah hari umat Islam menyambut kemenangan menumpaskan godaan nafsu serakah dan menjernihkan jiwa dari noda dan dosa.

Rata-rata umat Islam menyambut dan merayakan Aidilfitri dengan gema alunan takbir membesarkan Allah dan tahlil mentauhidkan-Nya.

Inilah fenomena Aidilfitri yang kita lalui dan rayakan saban tahun. Namun, apakah kita sedar, mutakhir ini telah banyak musibah yang menimpa umat Islam?

Penghinaan dan sendaan terhadap rasul junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, penindasan yang semakin berleluasa ke atas umat Islam, penodaan terhadap syiar-syiar umat Islam, penghinaan terhadap agama Islam, bencana, mala petaka, penganiayaan, keruntuhan moral dan kebejatan akhlak yang semakin berleluasa, kesesatan yang menyesatkan akidah umat Islam dan yang paling menyedihkan perpecahan yang makin melarat sesama umat Islam.

Setelah umat Islam diratah, dihina, dicemuh, dipersenda dan diperkosa, apakah yang masih tinggal di sisi umat Islam? Apakah masih ada perayaan yang layak dirayakan?

Sesungguhnya banyak perkara yang perlu kita renungi bersama pada hari-hari Syawal ini. Banyak perkara yang perlu kita ambil pengajaran dan perhatian untuk difikirkan bersama.

Sambutan Aidilfitri perlu diberikan pendekatan dan pengertian yang lebih bermakna kerana Aidilfitri yang sebenarnya bukan sekadar disambut dengan takbir dan tahlil yang dialunkan oleh lidah-lidah dan tangisan kerana ketiadaan insan tersayang.


Aidilfitri yang sebenar, perlu disambut dengan penghayatan, keinsafan dan kegembiraan bersama sebagai umat yang satu.

Tambah menyedihkan, kita bersungguh-sungguh mengisi dan menyuburkan Ramadan dengan pelbagai ibadah lahir puasa, solat, zikir, selawat, tilawah al-Quran dan sebagainya, tetapi kita lupa menyuburkan Ramadan dengan ibadah hati yang tulus dan suci.

Kita meniti Ramadan dengan hati yang penuh kegersangan dan kekaratan. Maka lahirlah amalan-amalan yang pada zahirnya nampak indah dan cantik tetapi pada hakikatnya menambah jauh hubungan kita dengan Tuhan Rabbul 'Izzah kerana gersang dari ketulusan kepada Allah.

Tanpa sedar, kita beramal dalam keadaan tertipu dengan merasakan amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Kita berlumba-lumba mengadakan majlis berbuka puasa yang sepatutnya menambah erat silaturrahim sesama umat Islam tetapi sebaliknya menambah keserakahan hati dan permusuhan di kalangan umat Islam.

Akhirnya Ramadan kali ini, gersang dari perasaan cinta dan kasih Saiduna Muhammad Sayid al-Akwan SAW, sepi dari kesetiaan dan kejujuran Saiduna Abu Bakar al-Siddiq r.a, jauh dari jati diri dan keberanian Saiduna Umar al-Faruq r.a, tipis dari sifat malu dan dermawan Saiduna Uthman Zu al-Nurain r.a, jahil dari ilmu dan makrifah Saiduna Ali al-Karrar Karramallahu Wajhah, pupus daripada tautan hati dan ithar golongan Muhajirin dan Ansar.

Jauh daripada ketabahan dan tawakal perjuangan ahli Badar r.a, sayup daripada pengorbanan dan kemurahan Abdur Rahman ibn Auf r.a, tandus dengan kezuhudan dan kewarakan Umar ibn Abdul Aziz r.a, kering daripada titisan air mata dan kecintaan Rabi'ah r.a, sempit dari sikap berlapang dada dan tawakal Ibrahim ibn Adham r.a dan gelap dari sinaran cahaya akhlak dan keperibadian nabi SAW.

Bagaikan pandangan yang kabur dan kelabu dek debu-debu yang terampai di ruang udara, begitulah kelabu dan kaburnya Ramadan dek tangan-tangan dan hati-hati yang berdebu dan penuh kotoran.

Melihat kepada apa yang telah kita lakukan sebenarnya, apakah layak untuk kita bergembira pada hari ini?


Wednesday, August 24, 2011

Ahlul Badar - 24 Ramadhan

Ahlul Badar

Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud:
“Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman tanganNYA, pada hari ini tidak ada seorang pun yang memerangi mereka dengan sabar, mengharap redha ALLAH, dan maju tanpa mundur melainkan ALLAH memasukkannya ke dalam syurga.”

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam al-Maufiri, berikut adalah senarai Ahli Badar:

(Kaum Muhajirin)

1. Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim,
2. Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim (Singa Allah),
3. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muthallib bin Hasyim,
4. Zaid bin Harithah bin Syurahbill bin Kaab bin Abdul Uzza bin Umrul Qais al-Kalbi,
5. Anasah (bekas hamba Rasulullah s.a.w),
6. Abi Kabsyah (bekas hamba Rasulullah s.a.w),
7. Abi Martsad Kannaz bin Hishn bin Yarbuu’ bin Amr bin Yarbu’ bin Kharsyah bin Saad bin Tharif bin Jillan bin Ghanm bin Ghani bin Ya’shur bin Saad bin Qais bin Ailan,
8. Martsad bin Abu Martsad (Kannaz),
9. Ubaidah bin al-Harits bin al-Muthalib,
10. at- Tufail bin al-Harits,
11. al-Hushain bin al-Harits,
12. Misthat atau Auf bin Utsatsah bin Abbad bin al-Muuthalib,
13. Uthman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umaiyyah bin Abdu Syams,
14. Mihsyam atau Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi’ah bin Abdu Syams,
15. Salim (bekas hamba Abu Hudzaifah),
16. Abdullah bin Jahsy bin Ri’ab bin Ya’mur bin Shabrah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad,
17. ‘Ukkasyah bin Mihshan bin Hurtsan bin Qais bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad,
18. Syuja’ bin Wahb bin Rabi’ah bin Asad bin Shuhaib bin Malik bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad,
19. ‘Uqbah bin Wahb,
20. Yazid bin Ruqaisy bin Ri’ab bin Ya’mur bin Shabrah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad,
21. Abi Sinan bin Mihshan bin Hurtsan bin Qais,
22. Sinan bin Abi Sinan,
23. Muhriz bin Nadhlah bin Abdullah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad,
24. Rabi’ah bin Aktam bin Sakhbarah bin ‘Amr bin Lukaiz, bin Amir bin Ghanm bin Dudan bin Asad,
25. Tsaqfu bin ‘Amr,
26. Malik bin ‘Amr,
27. Mudlij bin ‘Amr,
28. Abi Makhsyi,
29. ‘Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahb bin Nusaib bin Malik bin al-Harits bin Mazin bin Manshur bin ‘Ikrimah bin Khashafah bin Qais bin ‘Ailan,
30. Khabbab
31. Az-Zubair bin al-‘Awwam bin Khuwailid bin Asad,
32. Hathib bin Abi Balta’ah,
33. Sa’ad,
34. Mush’ab bin Umair bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Abdu ad-Daar bin Qushai,
35. Shuwaibith bin Sa’ad bin Huraimalah bin Malik bin ‘Umailah bin as-Sabbaq bin Abdul ad-Daar bin Qushai,
36. Abdul Rahman bin ‘Auf bin Abdu ‘Auf bin Abdul Harits bin Zuhrah,
37. Sa’ad bin Abi Waqqash/ Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah,
38. ‘Umair bin Abi Waqqash,
39. Al-Miqdad bin ‘Amr bin Tha’labah bin Malik bin Rabi’ah bin Tsumamah bin Mathrud bin Amr bin Sa’ad bin Zuhair bin Tsaur bin Tsa’labah bin Malik bin as-Syarid bin Hazl bin Qa’isy bin Dueaim bin al-Qain bin Ahwad bin Bahra’ bin ‘Amr bin al-Haf bin Qudha’ah,
40. Abdullah bin Mas’ud bin al-Harits bin Syamkhu bin Mahkzum bin Shahilah bin Kahil bin al-Harits bin Tamim bin Sa’ad bin Hudzail,
41. Mas’ud bin Rabi’ah bin ‘Amr bin Sa’ad bin Abdul ‘Uzza bin Hamalah bin Ghalib bin Muhallim bin’A’idzah bin Subay’i bin al-Hun bin Khuzaimah,
42. Dzu as-Syamalain bin Abdu ‘Amr bin Nadhlah bin Ghubsyan bin Sulaim bin Malkkan bin Afsha bin Haritsah bin ‘Amr bin Amir,
43. Khabbab bin al-Arat,
44. Abu Bakar as-Siddiq, Atiq bin Uthman bin ‘Amir bin Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim,
45. Bilal bin Rabah,
46. ‘Amir bin Fuhairah,
47. Shuhaib bin Sinan,
48. Thalhah bin ‘Ubaidillah bin Uthman bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim,
49. Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum,
50. Syammas bin Uthman bin as-Syarid bin Suwaid bin Harmi bin ‘Amir bin Makhzum,
51. al-Arqam bin Abi al-Arqam / Abdul Manaf bin Asad,
52. ‘Ammar bin Yasir,
53. Mu’attib bin ‘Auf bin ‘Amir bin al-Fadhl bin Afif bin Kulaib bin Hubsyiyah bin Salul bin Ka’ab bin ‘Amr,
54. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurthu bin Razah bin ‘Adiy,
55. Zaid bin Khattab,
56. Mihja’,
57. ‘Amr bin Suraqah bin al-Mu’tamir bin Anas bin Adat bin Abdullah bin Qurthu bin Riyah bin Rizah bin ‘Adiy bin Ka’ab,
58. Abdullah bin Suraqah,
59. Waqid bin Abdullah bin Abdul Manaf bin ‘Arin bin Tsa’labah bin Yarbu’ bin Handzalah bin Malik bin Zaid bin Manat bin Tamim,
60. Khauli bin Abi Khauli,
61. Malik bin Abi Khauli,
62. ‘Amir bin Rabi’ah,
63. ‘Amir bin al-Bukair bin Abdul Yalail bin Nasyib bin Ghiyarah,
64. ‘Aqil bin al-Bukair,
65. Khalid bin al-Bukair,
66. Iyas bin al-Bukair,
67. Sa’id bin Zaid bin “amr bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Abdullah bin Qurthu bin Riyah bin Rizah bin ‘Adiy bin Ka’ab,
68. Uthman bin Madz’un bin Habib bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah,
69. as-Sa’ib bin Uthman,
70. Qudamah bin Madz’un,
71. Abdullah bin Madz’un,
72. Ma’mar bin al-Harits bin Ma’mar bin Habib bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah,
73. Khunais bin Judzafah bin Qais bin ‘Adiy bin Sa’id bin Sahm,
74. Abi Sabrah bn Abi Ruhm bin Abdul ‘Uzza bin Abi Qais bin Abdul Wudd bin Nashr bin Malik bin Hisl,
75. Abdullah bin Mahkhramah bin Abdul ‘Uzza bin Abi Qais bin Abdu Wudd bin Nashr bin Malik,
76. Abdullah bin Suhail bin ‘Amr bin Abdu Syams bin Abdul Wudd bin Nashr bin Malik bin Hisl,
77. ‘Umair bin ‘Auf,
78. Sa’ad bin Khaulah,
79. Abu ‘Ubaidah/ ‘Amir bin Abdullah bin al-Jarrah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits,
80. ‘Amr bin al-Harits bin Zuhair bin Abi Syaddad bin Rabi’ah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits,
81. Suhail bin Wahb bin Rabi’ah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits,
82. Shafwan bin Wahb,
83. ‘Amr bin Abi Sarh bin Rabi’ah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits,

(Kaum Ansar)

84. Sa’ad bin Mu’adz bin an-Nu’man bin Umrul Qais bin Zaid bin Abdul Asyhal,
85. ‘Amr bin Mu’adz bin an-Nu’man,
86. al-Harits bin Aus bin Mu’adz bin an-Nu’man,
87. al-Harist bin Anas bin Rafi’ bin Umru’ul Qais,
88. Sa’ad bin Zaid bin Malik bin ‘Ubaid,
89. Salamah bin Salamah bin Waqash bin Zughbah bin Za’ura,
90. Abbad bin Bisyr bin Waqasy bin Zughbah bin Za’ura,
91. Salamah bin Tsabit bin Waqasy,
92. Rafi’ bin Yazid bin Kurs bin Sakan bin Za’ura,
93. al-Harits bin Khazamah bin ‘Adiy bin Ubai bin Ghanm bin Salim bin ‘Auf bin ‘Amr bin ‘Auf bin al-Khazraj,
94. Muhammad bin Maslamah bin Khalid bin ‘Adiy bin Majda’ah bin Haritsah bin al-Harits,
95. Salamah bin Aslam bin Harisy bin ‘Adiy bin Majda’ah bin Haritsah bin al-Harits,
96. Abu al-Haitsam bin at-Taiyahan,
97. Ubaid bin Taiyahan,
98. Abdullah bin Sahl,
99. Qatadah bin Nu’man bin Zaid bin ‘Amir bin Sawad,
100. Ubaid bin Aus bin Malik bin Sawad,
101. Nashr bin al-Harits bin ‘Abd,
102. Mu’attiib bin ‘Abd,
103. Abdullah bin Thariq,
104. Mas’ud bin Sa’ad bin ‘Amir bin ‘Adiy bin Jusyam bin Majda’ah bin Haritsah,
105. Abu ‘Absu bin Jabr bin ‘Amr bin Zaid bin Jusyam bin Majda’ah bin Haritsah,
106. Abu Burdah bin Niyar,
107. ‘Ashim bin Tsabit bin Qais bin Ishmah bin Malik bin Amah bin Dhubai’ah,
108. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail bin Zaid bin al-Aththaf bin Dzubbai’ah,
109. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid bin al-Aththaf bin Dhubai’ah,
110. ‘Amr bin Ma’bad bin al-Az’ar bin Zaid bin al-Athtaf bin Dhubai’ah,
111. Shal bin Hunaif bin Wahb bin al-Ukaim bin Tsa’labah bin Majda’ah bin al-Harits bin ‘Amr,
112. Mubasysyir bin Abdul Mundzir bin Zanbar bin Zaid bin Umaiyyah,
113. Rifa’ah bin Abdul Mundzir bin Zanbar,
114. Sa’ad bin Ubaid bin an-Nu’man bin Qais bin ‘Amr bin Zaid bin Umaiyyah,
115. ‘Uwaim bin Sa’idah,
116. Rafi’ bin ‘Unjadah,
117. ‘Ubaid bin Abu ‘Ubaid,
118. Tsa’labah bin Hathib,
119. Abi Lubabah bin Abdul Mundzir,
120. al-Harits bin Hathib,
121. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah bin Khalid bin al-Harits bin ‘Ubaid,
122. Ma’nu bin ‘Adi bin al-Jaddi bin al-‘Ajlan bin Dhubai’ah,
123. Tsabit bin Aqram bin Tsa’labah bin ‘Adiy bin al-‘Ajlan,
124. Abdullah bin Salamah bin Malik bin al-Harits bin ‘Adiy bin al-‘Ajlan,
125. Zaid bin Ashlam bin Tsa’labah bin ‘Adiy bin al-‘Ajlan,
126. Rab’iy bin Rafi’ bin Zaid bin Haritsah bin al-Jaddi bin al-‘Ajlan,
127. ‘Ashim bin ‘Adiy bin al-Jaddi bin al-‘Ajlan,
128. Abdullah bin Jubair bin an-Nu’man bin Umaiyyah bin al-Burak,
129. ‘Ashim bin Qais bin Tsabit bin an-Nu’man bin Umaiyyah bin Umru’ul Qais bin Tsa’labah,
130. Abu Dhayyah bin Tsabit bin an-Nu’man bin Umaiyyah bin Umru’ul Qais bin Tsa’labah,
131. Abu Hannah,
132. Salim bin ‘Umair bin Tsabit bin an-Nu’man bin Umaiyyah bin Umru’ul Qais bin Tsa’labah,
133. al-Harits bin an-Nu’man bin Umaiyyah bin Umru’ul Qais bin Tsa’labah,
134. Khawwath bin Jubair bin an-Nu’man,
135. Mundzir bin Muhammad bin ‘Uqbah bin Uhaihah bin al-Julah bin al-Harisy bin Jahjaba bin Kulfah,
136. Abu ‘Aqil bin Abdullah bin Tsa’labah bin Baihan bin ‘Amir bin al-Harits bin Malik bin ‘Amir bin Unaif bin Jusyam bin Abdullah bin Taim bin ‘Irasy bin ‘Amr bin ‘Umailah bin Qasmil,
137. Sa’ad bin Khaitsamah bin al-Harits bin Malik bin Ka’ab bin an-Nahhath bin Ka’ab bin Haritsah bin Ghanm,
138. Mindzir bin Qudamah bin ‘Arfajah,
139. Malik bin Qudamah bin ‘Arfajah,
140. al-Harits bin ‘Arfajah,
141. Tamim,
142. Jabr bin ‘Atik bin al-Harits bin qais bin Haisyah bin al-Harits bin Umaiyyah bin Mua’wiyyah,
143. Malik bin Numailah,
144. an-Nu’man bin ‘Ashar,
145. Kharijah bin Zaid bin Abii Zuhair bin Malik bin Umru’ul Qais,
146. Sa’ad bin Rabi’ bin ‘Amr bin Abi Zuhair bin Malik Bin Umru’ul Qais,
147. Abdullah bin Rawahah bin Tsa’labah bin Umru’ul Qais bin ‘Amr bin Umru’ul Qais,
148. Khallad bin Suwaid bin Tsa’labah bin ‘Amr bin Haritsah bin Umru’ul Qais,
149. Basyir bin Sa’ad bin Tsa’labah bin Khilas bin Zaid,
150. Simak bin Sa’ad,
151. Subay’i bin Qais bin ‘Aisyah bin Umaiyyah bin Malik bin ‘Amir bin ‘Adiy,
152. ‘Abbad bin Qais bin ‘Aisyah,
153. Abdullah bin ‘Absu,
154. Yazid bin al-Harits bin Qais bin Malikk bin Ahmar,
155. Khubaib bin Isaf bin ‘Itabah bin ‘Amr bin Khadij bin ‘Amir bin Jusyam,
156. Abdullah bin Zaid bin Tsa’labah bin Abdu Rabbih bin Zaid,
157. Huraits bin Zaid bin Tsa’labah,
158. Sufyan bin Basyir,
159. Tamim bin Ya’ar bin Qais bin ‘Adiy bin Umaiyyah bin Jidarah,
160. Abdullah bin Umair,
161. Zaid bin al-Muzayyin bin Qais bin ‘Adi bin Umaiyyah bin Jidarah,
162. Abdullah bin ‘Urfuthah bin ‘Adiy bin Umaiyyah bin Jidarah,
163. Abdullah bin Rabi’ bin Qais bin ‘Amr bin ‘Abbad bin al-Abjar,
164. Abdullah bin Abdullah bin Ubai bin Malik bin al-Harits bin ’Ubaid,
165. ‘Aus bin Khauli bin Abdullah bin al-Harits bin ‘baid,
166. Zaid bin Wadi’ah bin ‘Amr bin Qais bin Jaz’i,
167. ‘Uqbah bin Wahb bin Kaladah,
168. Rifa’ah bin ‘Amr bin Zaid bin Tsa’labah bin Malik bin Salim bin Ghanm,
169. ‘Amir bin Salamah bin ‘Amir,
170. Abu Humaidhah bin Ma’bad bin ‘Abbad bin Qusyair bin al-Muqaddam bin Salim bin Ghanm,
171. ‘Amir bin Bukair,
172. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah bin Malik bin al-‘Ajlan,
173. ‘Ubadah bin as-Shamit bin Qais bin Ashram,
174. Aus bin as-Samit,
175. an-Nu’man bin Malik bin Tsa’labah bin Da’du,
176. Tsabit bin Hazzal bin ‘Amr bin Qaryusy,
177. Malik bin ad-Dukhsyum bin Mardhakhah,
178. Rabi’ bin Iyas bin Amr bin Ghanm bin Umaiyyah bin Laudzan,
179. Waraqah bin Iyas,
180. ‘Amr bin Iyas,
181. al-Mujadzdzar bin Dziyad bin ‘Amr bin Zumzumah bin ‘Amr bin ‘Umarah bin Malik bin Ghushainah bin ‘Amr bin Butairah bin Masynuwwi bin Qasr bin Taim bin Irasy bin ‘Amir bin Ilhaf bin Qudha’ah,
182. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy bin ‘Amr bin Zumzumah,
183. Nahhab bin Tsa’labah bin Khazamah bin Ashram bin ‘Amr bin ‘Ammarah,
184. Abdullah bin Tsa’labah bin Khazamah bin Ashram,
185. ‘Uthbah bin Rabi’ah binKhalid bin Mu’awiyyah,
186. Abu Dujanah Simak bin Kharasyah,
187. al-Mundzir bin ‘Amr bin Khunais bin Haritsah bin Laudzan bin Abdu Wudd bin Zaid bin Tsa’labah,
188. Abu ‘Usaid bin Malik bin Rabi’ah bin al-Badiyyi,
189. Malik bin Mas’ud,
190. Abdu Rabbih bin Haq bin Aus bin Waqasy bin Tsa’labah,
191. Ka’ab bin Himar bin Tsa’labah,
192. Dhamrah bin ‘Amr,
193. Ziyad bin ‘amr,
194. Basbas bin ‘Amr,
195. Abdullah bin ‘Amir,
196. Khiras bin as-Shimmah bin ‘Amr bin al-Jamuh bin Zaid bin Haram,
197. al-Hubab bin al-Mundzir bin al-Jamuh bin Zaid bin Haram,
198. ‘Umair bin al-Humam bin al-Jamuh bin Zaid bin Haram,
199. Tamim (bekas hamba Khirasy bin as-Shimmah),
200. Abdullah bin ‘Amr bin Haram bin Tsa’labah bin Haram,
201. Muadz bin ‘Amr bin al-Jamuh,
202. Muawwidz bin ‘Amr bin al-Jamuh bin Zaid bin Haram,
203. Khallad bin ‘Amr bin al-Jamuh bin Zaid bin Haram,
204. ‘Utbah bin ‘Amir bin Nabi bin Zaid bin Haram,
205. Habib bin Aswad (Bekas hamba Bani Haram),
206. Tsabit bin Tsa’labah bin Zaid bin al-Harits bin Haram bin Tsa’labah,
207. ‘Umair bin al-Harits bin Tsa’labah bin al-Harits bin Haram,
208. Bisyr bin al-Barra’ bin Ma’rur bin Shakhr bin Malik bin Khansa’,
209. at-Thufail bin Malik bin Khansa’,
210. at-Thufail bin an-Nu’man bin Khansa’,
211. Sinan bin Shaifi bin Sakhr bin Khansa’,
212. Abdullah bin al-Jadd bin Qais bin Shakhr bin Khansa’,
213. ‘Utbah bin Abdullah bin Sakhr bin Khansa’,
214. Jabbar bin Shakhr bin Umaiyyah bin Khansa’,
215. Kharijah bin Humaiyir,
216. Abdullah bin Humaiyir,
217. Yazid bin al-Mundzir bin Sarh bin Khunas,
218. Ma’qil bin al-Mundzir bin Sarh bin Khunas,
219. Abdullah bin an-Nu’man bin Baldamah,
220. ad-Dhahhak bin Haritsah bin Zaid bin Tsa’labah bin ‘Ubaid bin ‘Adiy,
221. Sawad bin Zuraiq bin Tsa’labah bin ‘Ubaid bin ‘Adiy,
222. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram bin Rabi’ah bin ‘Adiy bin Ghhanm bin Ka’ab bin Salimah,
223. Abdullah bin Qais bin Shakhr bin Haram bin Rabi’ah bin ‘Adi bin Ghanm,
224. Abdullah bin Abdul Manaf bin an-Nu’man,
225. Jabir bin Abdullah bin Ri’ab bin an-Nu’man,
226. Khulaidah bin Qais bin an-Nu’man,
227. an-Nu’man bin Sinan (bekas hamba Bani Nu’man),
228. Yazid bin ‘Amir bin Hadidah (Abu al-Mundzir),
229. Sulaim bin ‘Amr bin Hadidah,
230. Quthbah bin ‘Amir bin Hadidah,
231. ‘Antarah (bekkas hamba Sulaim bin ‘Amr),
232. ‘Absu bin ‘Amir bin ‘Adiy,
233. Tsa’labah bin Ghanamah bin ‘Adiy,
234. Abu al-Yasar atau Ka’ab bin ‘Amr bin ‘Abbad bin ‘Amr bin Ghanm bin Sawad,
235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qain bin Ka’ab bin Sawad,
236. ‘Amr bin Thalq bin Zaid bin Umaiyyah bin Sinan bin Ka’ab bin Ghanm,
237. Mu’adz bin Jabal bin ‘Amr bin Aus bin ‘A’idz bin ‘Adiy bin Ka’ab bin ‘Adi bin ‘Udaiyyi bin Sa’ad bin ‘Ali bin Asad bin Saridah bin Tazid bin Jusyam bin al-Khazraj bin Haritsah bin Tsa’labah bin ‘Amr bin ‘Amir,
238. Qais bin Mihshan bin Khalid bin Mukhallad,
239. Abi Khalid atau al-Harits bin Qais bin Khalid bin Mukhallad,
240. Jubair bin Iyas bin Khalid bin Mukhallad,
241. Abu ‘Ubadah atau Sa’ad bin Uthman bin Khaladah bin Mukhallad,
242. ‘Uqbah bin Uthman bin Khaladah bin Mukhallad,
243. Dzakwan bin Abdu Qais bin Khaladah bin Mukhallad,
244. Mas’ud bin Khaladah bin ‘Amir bin Mukhallad,
245. ‘Abbad bin Qais bin ‘Amir bin Khalid,
246. As’ad bin Yazid bin al-Fakih bin Zaid bin Khaladah,
247. al-Fakih bin Bisyr bin al-Fakih bin Zaid bin Khaladah,
248. Mu’adz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah,
249. ‘A’idz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah,
250. Mas’ud bin Sa’ad bin Qais bin Khaladah,
251. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-‘Ajlan,
252. Khallad bin Rafi’ bin Malik bin ‘Ajlan,
253. ‘Ubaid bin Zaid bin ‘Amir bin al-‘Ajlan,
254. Ziyad bin Lubaid bin Tsa’labah bin Sinan bin ‘Amir bin ‘Adiy bin Umaiyyah bin Baydhah,
255. Farwah bin ‘Amr bin Wazfah bin ‘Ubaid bin ‘Amir bin Baydhah,
256. Khalid bin Qais bin Malik bin al-‘Ajlan bin ‘Amir bin Baydhah,
257. Rujailah bin Tsa’labah bin Khalid bin Tsa’labah bin ‘Amir bin Bayadhah,
258. ‘Athiyyah bin Nuwairah bin ‘Amir bin ‘Athiyyah bin ‘Amir bin Bayadhah,
259. Khulaifah bin ‘Adiy bin ‘Amr bin Malik bin ‘Amir bin Fuhairah bbin Bayadhah,
260. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Laudzan bin Haritsah bin ‘Adiy bin Zaid bin Tsa’labah bin Zaid Manat bin Habib,
261. Abi Ayyub Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa’labah,
262. Tsabit bin Khalid bin an-Nu’man bin Khansa’ bin ‘Usairah,
263. ‘Umarah bin Hazm bin zaid bin Laudzan bin ‘Amr,
264. Suraqah bbiin Ka’ab bin Abdul ‘Uzza bin Ghaziyyah bin ‘Amr,
265. Haritsah bin an-Nu’man bin Zaid bin ‘Ubaid,
266. Sulaim bin Qais bin Qahdu bin Qais bin ‘Ubaid,
267. Suhail bin Rafi’ bin Abi ‘Amr bin ‘A’idz,
268. ‘Adiy bin Abu az-Zaghba’,
269. Mas’ud bin Aus bin Zaid,
270. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid bin Ashram bin Zaid,
271. Rafi’ bin al-Harits bin Sawad bin Zaid,
272. ‘Auf bin al-Harits bin Rifa’ah bin Sawad,
273. Mu’awwidz bin al-Harits bin Rifa’ah bin Sawad,
274. Mu’adz bin al-Harits bin Rifa’ah bin Sawad,
275. an-Nu’man bin ‘Amr bin Rifa’ah bin Sawad,
276. ‘Amir bin Mukhallad bin al-Harits bin Sawad,
277. Abdullah bin Qais bin Khalid bin Khaladah bin al-Harits bin Sawad,
278. ‘Ushaimah,
279. Wadi’ah bin ‘Amr,
280. Tsabit bin ‘Amr bin Zaid bin ‘Adiy bin Sawad,
281. Abu al-Hamra’ (bekas hamba al-Harits),
282. Tsa’labah bin ‘Amr bin Mihshan bin ‘Amr bin ‘Atik,
283. Sahl bin ‘Atik bin ‘Amr bin Nu’man bin ‘Atik,
284. al-Harits bin as-Shimmah bin ‘Amr bin ‘atik,
285. Ubai bin Ka’ab bin Qais,
286. Anas bin Mu’adz bin Anas bin Qais,
287. Aus bin Tsabit bin al-Mundzir bin Haram bin ‘Amr bin Zaid Manat bin ‘Adiy,
288. Abu Syeikh Ubai bin Tsabit bin al-Mundzir bin Haram bin ‘Amr bin Zaid Manat bin ‘Adiy,
289. Abi Thalhah atau Zaid bin Sahl bin al-Aswad bin Haram bin ‘Amr bin Zaid Manat bin ‘Adiy,
290. Haritsah bin Suraqah bin al-Harits bin ‘Adiy bin Malik bin ‘Adiy bin ‘Amir,
291. ‘Amr bin Tsa’labah bin Wahb bin ‘Adiy bin Malik bin ‘Adiy bin ‘Amir,
292. Salith bin Qais bin ‘Amr bin ‘Atik bin Malik bin ‘Adiy bin ‘Amir,
293. Abi Salith atau ‘Usairah bin ‘Amr,
294. ‘Amr Abi Kharijah bin Qais bin Malik bin ‘Adiy bin ‘Amir,
295. Tsabit bin Khansa bin ‘Amr Malik bin ‘Adiy bin ‘Amir,
296. Muhriz bin ‘Amir bin Malik bin ‘Adiy bin ‘Amir,
297. Sawad bin Ghaziyyah bin Uhaib,
298. Abi Zaid bin Qais bin Sakan bin Qais bin Za’ura bin Haram,
299. Abi al-‘Awar bin al-Harits bin Dzalim bin Absu bin Haram,
300. Sulaim bin Milhan/ Malik bin Khalid bin Zaid bin Haram,
301. Haram bin Milhan,
302. Qais bin Abi Sha’sha’ah / ‘Amr bin Zaid bin ‘Auf,
303. Abdullah bin Ka’ab bin ‘Amr bin ‘Auf,
304. ‘Ushaimah,
305. Abu Daud ‘Umair bin ‘Amir bin Malik bin Khansa’,
306. Suraqah bin ‘Amr bin Athiyyah bin Khansa’,
307. Qais bin Mukhallad bin Tsa’labah bin Shakhr bin Habib bin al-Harits bin Tsa’labah,
308. an-Nu’man bin Abdu ‘Amr bin Mas’ud,
309. Dhahhak bin Abdu Amr bin Mas’ud,
310. Sulaim bin al-Harits bin Tsa’labah bin Ka’ab bin Haritsah bin Dinar,
311. Jabir bin Khalid bin Abdul Asyhal bin Haritsah,,
312. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal,
313. Ka’ab bin Zaid bin Qais,
314. Bujair bin Abi Bujair,
Kaum Muhajirin terdiri daripada lapan puluh tiga (83) orang.
Kaum Ansar dari kaum Aus seramai enam puluh satu (61) orang.
Kaum Ansar dari kaum Khazraj seramai seratus tujuh puluh (170) orang.

disalin dr http://aankhabiburrahman.wordpress.com/2011/05/01/ahlul-badar/

Monday, August 15, 2011

Ajari Anak Adab-Adab Islami

Setiap muslim harus berusaha membiasakan anak-anaknya mengamalkan adab-adab islami sejak dini. Di antaranya adab ketika bertemu, adab makan dan minum, adab ketika bersin dan menguap, serta adab tidur yang sesuai sunnah.


Adab Ketika Bertemu
Ajarilah anak untuk mengucapkan salam saat bertemu dengan teman atau saudaranya sesama muslim, juga ketika masuk rumah atau bertamu. Menyebarkan salam, selain mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.

Rasulullah bersabda,: "Maukah kutunjukkan suatu perkara yang jika kalian mengerjakannya akan saling mencintai? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian."(Riwayat Muslim).

Ajarkan pula padanya, jika Rasulullah menganjurkan agar yang lebih muda lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua.

Jangan lupa mengajari anak untuk selalu menjawab salam, karena Allah berfirman,"Bila kamu diberi salam penghormatan, maka jawablah dengan lebih baik atau sama. Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu." (An-Nisa':86)

Adab Makan dan Minum
Anak muslim juga harus diajari adab makan dan minum sejak dini. Beberapa hal yang harus diajarkan antara lain:

- Memulai dengan bismillah, menggunakan tangan kanan, dan mengambil makanan yang terdekat sebagaimana sabda Rasulullah saat menasehati Umar bin Abi Salamah, "Hai anak, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah yang terdekat." (Riwayat Bukhari Muslim)

Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian makan dan minum dengan tangan kirinya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya."(Riwayat Muslim)

Bila lupa membaca bismillah di awal makan hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa aakhirahu. Artinya, "Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya."

- Jangan mencela makanan

Kadang ada anak yang suka mencela makanan jika tidak menarik hatinya. Anak seperti itu harus dinasehati, setelah itu ingatkan anak tentang hadist dalam Shahihain dari Abu Hurairah yang berkata, "Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Bila beliau suka, maka beliau memakannya, tetapi bila tidak suka, maka beliau tinggalkan." (Riwayat Bukhari Muslim)

- Bila makanan terjatuh ambillah dan hilangkan kotorannya. Rasulullah  bersabda, Bila jatuh makanan salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia mengambilnya lalu menghilangkan kotoran yang menempel padanya, lalu memakannya. Janganlah dia meninggalkan makanan itu untuk setan, dan jangan pula dia mengusap tangannya dengan sapu tangannya dengan sapu tangan sebelum dia menjilati jemarinya; karena dia tidak tahu di bagian makanan yang mana berkah berada." (Riwayat Muslim)

- Bila sudah selesai makan ucapkan alhamdulillah.

- Apabila minum, jangan sambil bernafas. Rasulullah bersabda, "Bila salah seorang dari kalian minum, maka jangan bernafas di dalam gelas." (Riwayat Bukhari Muslim)

- Jangan makan dan minum terlalu banyak. Ajarilah anak untuk makan sekedarnya saja, karena Rasulullah bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi sebuah bejana yang lebih jelek dari perutnya sendiri. Sudah cukup baginya jika dia makan yang dapat menegakkan tulang sulbinya. Tetapi bila tidak bisa, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas." (Riwayat Tirmidzi)

Beberapa adab makan dan minum lainnya yang harus dimengerti anak di antaranya mencuci tangan sebelum makan, makan dan minum sambil duduk, jangan meniup makanan yang panas, dan minum sedikit demi sedikit, tidak minum sekali telan.

Adab Ketika Bersin
Rasulullah bersabda, "Bila salah seorang dari kalian bersin maka ucapkanlah alhamdulillah, kemudian yang mendengarnya hendaknya mengucapkan yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu). Bila dia mengucapkan yarhamukallah ucapkanlah yahdikumullahu wayushlihubaalakum (semoga Allah menunjuki dan meluruskan keadaanmu)." (Riwayat Bukhari)

Ajarilah anak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ajarkan pula untuk tidak mengucapkan doa tersebut kepada orang yang tidak mengucapkan hamdalah ketika bersin, karena Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian bersin lalu memuji Allah maka do'akanlah. Tetapi jika dia tidak memuji Allah, maka jangan kamu do'akan." (Riwayat Muslim)


Adab Tidur
Ajarkan pada anak untuk berwudhu dan berdoa sebelum tidur, yang artinya; "Dengan nama Allah aku mati dan hidup."


Selanjutnya, biasakan agar anak suka tidur dengan berbaring pada sisi kanan, karena begitulah yang dianjurkan Rasulullah. Lebih baik lagi sebelum tidur anak dibiasakan untuk berdzikir, misalnya dengan membaca ayat kursi atau surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq masing-masing 3 kali untuk membentengi diri dari godaan setan saat tidur.

Biasakan anak agar tidur tidak terlalu malam, sehingga bisa bangun pagi dan tidak terlambat shalat subuh.

Ketika bangun tidur, ajarkan anak untuk membaca doa bangun tidur yang artinya; "Segala puji bagi Allah uang telah menghidupkan kami kembali setelah sebelumnya mematikankami dan hanya kepada-Nya lah kami dibangkitkan."

Sunday, August 14, 2011

Cincin


Cincin Pertama

Pesan kebahagiaan yang paling cepat sampai ke hati orang lain adalah senyuman tulus dari hati yang paling dalam.

 

Cincin Kedua

Senyuman dusta adalah sebentuk kemunafikan.

 

Cincin Ketiga

Jalan kebahagiaan ada di depanmu. Carilah ia dalam lautan ilmu, amal saleh dan akhlak yang mulia. Bersikaplah objektif dalam setiap hal, niscaya engkau akan bahagia.

 

Cincin Keempat

Wanita bisa sekali membuat rumah menjadi surga, dan sebaliknya ia pun sangat bisa mengubahnya  menjadi neraka.

 

Cincin Kelima

Sesungguhnya nikmat besar yang harus dijaga adalah ketika kebaikan itu memenuhi jiwa dan membahagiakan hati.

 

Cincin Keenam

Hitunglah nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu sebagai ganti dari menghitung kelelahanmu.

 

Cincin Ketujuh

Percayalah kepada Allah jika engkau benar. Berbahagialah menghadapi hari esok jika engkau ingin bertobat.

 

Cincin Kedelapan

Belajarlah bersabar dari wanita yag bernama Asiyah (istri Fir'aun); belajarlah setia dari Khadijah (istri Nabi s.a.w. yang pertama); berlajarlah jujur dari Aisyah (istri Nabi yang paling muda umurnya). dan belajarlah berteguh hati dari Fathimah (putri Nabi s.a.w.).

 

Cincin Kesembilan

Keindahan adalah keindahan budi pekerti. Kebaikan adalah santunnya tata krama. Dan keelokan adalah kecerdasan akal.

 

Cincin Kesepuluh

Hidup ini akan terasa indah bagi orang yang beriman. Dan akhirat, hanya dicintai oleh orang-orang yang bertakwa. Merekalah orang-orang yang berbahagia.

 

disarikan dari As'ad al-Mar'ah fi al-'alam, Dr 'Aidh al-Qarni,

Thursday, August 4, 2011

Memahami Islam melalui Sirah Baginda

From: "amir syuhada"


Assalamualaikum kepada sahabat-rakan dan taulan..

Blog yang ingin saya kongsikan pembacaannya, sila layari
http://abangmodul.blogspot.com


Allahumma saLLi ala Muhammad..

Anda cinta Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam ? mungkin ada yang mengangguk-angguk kepala tanda setuju kerana kecintaannya pada Nabi yang mulia,kekasih Allah,Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam.

Tak cukup dengan angguk-angguk sahaja..

Apa bukti kasih dan cinta kepada baginda?

Soalan itu,sewajarnya di tujukan kepada setiap peribadi muslim.

Cinta kepada Nabi bererti kasih pada ulama'.

Cinta kepada Nabi bererti sayang akan jamaah yang memperjuangkan Islam.

Cinta kepada Nabi bererti bertanggungjawab untuk menjadi duta dan penyelamat kepada setiap manusia tanpa perbezaan ras,darjat mahupun bangsa untuk menyebarkan keindahan Islam dan memadam api fitnah terhadap Islam.

Kita bersama di atas dasar Islam,bukan di atas dasar assabiyyah perkauman dan pemerintahan mengikut telunjuk barat iaitu pemerintahan sekular seperti yang di amalkan di negara-negara 'Islam' blok ketiga.

Tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh yang demikian tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam ini sama dengan membaca dan menelaah sejarah para tokoh yang lampau.

Tujuan pokok daripada kajian yang dimaksudkan ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin (de factor) Islam semuanya teradun di dalam kehidupan Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu.

Tegasnya, kajian riwayat hidup Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam ini adalah suatu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam, kemudiannya memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam iaitu Nabi Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam.


Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini, maka bolehlah dibahagikan seperti berikut;

1. Memahami peribadi Nabi Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri.

2. Supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, untuk dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andaikata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik yang bersifat universal, mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam, maka tidak hairanlah mengapa Allah Subha Nahu Wa Ta'ala menjadikan Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian maka Allah telahpun menegaskan di dalam kitab suciNya yang bermaksud;
 
"Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu terdapat contoh yang paling baik untuk (menjadi ikutan) kamu." (Al-Ahzab:21)

3. Semoga kupasan tentang kehidupan Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Quran lantaran banyaknya ayat-ayat yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam.

4. Agar setiap Muslim dapat mengumpulkan sebanyak mungkin perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar samada pengetahuan bersangkutan dengan 'aqidah kepercayaan, hukum hakam atau tatasusila. Lebih tegas lagi penghidupan Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam adalah satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam.

5. Membolehkan para pendidik serta penda'wah Islam mencontohi dan mengajar, mengikut sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat kerana Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam sendiri adalah sebagai pendidik, penasihat, guru dan penunjuk yang utama, tidak pernah membuang masa begitu sahaja malah sentiasa mencari dan menyiasat jalan-jalan dan sistem-sistem pengajaran yang terbaik dalam berdakwah.

Antara faktor yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam ini mampu dan berupaya memenuhi matlamat-matlamat yang di atas ialah kerana sejarahnya lengkap dan meliputi segenap bidang kehidupan samada dari segi kemanusiaan mahupun kemasyarakatan; samada ianya sebagai seorang individu yang bebas atau sebagai seorang anggota masyarakat yang cergas

Sejarah Nabi Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam menghidangkan kepada kita sejambak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras, pribadinya dipercayai orang di kalangan keluarga dan sahabat; seorang manusia yang menyeru manusia ke jalan Allah secara lemah-lembut dan bersopan-santun; seorang pejuang yang mengorbankan sepenuh usaha dan tenaga demi menyampaikan seruan Allah; seorang ketua negara yang mendayung bahtera pemerintahan dengan cekap dan pintar; seorang suami yang halus pergaulannya; seorang bapa yang teliti dan bijak menyempurnakan kewajipan terhadap anak dan isteri; seorang ketua turus agung peperangan yang cergas, penuh dengan teknik stategi persediaannya dan seorang Muslim yang waras lagi bijak membahagikan dedikasinya kepada Allah, keluarga dan sahabat handai (RadiyaLlahu 'anhum ajma'in).

Tidak syak lagi, bahawa mempelajari sejarah hidup Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam menyamai memahami semua sudut kemanusiaan.

Rujukan: Fiqh as-Seerah Jilid 1,
Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti

ikatlah ilmu dengan menulisnya..

Wednesday, August 3, 2011

Metamorfosis Kupu-kupu Identik dengan Puasa Ramadhan

Ibadah shaum Ramadhan sebulan penuh selalu diidentikan dengan metamorfosis kupu-kupu. Mengapa bisa begitu? Ini karena mekanisme ibadah puasa mempunyai efek dan hasil yang sama dengan metamofosis kupu-kupu. Tapi seperti apa sebenarnya metamorphosis binatang yang satu ini?

Siapa tak suka kupu-kupu--minimal melihatnya? Mahluk ciptaan Allah swt yang satu ini memang luar biasa indahnya. Selain itu juga, secara metamorfosis kupu-kupu benar-benar mengajarkan proses “puasa” yang sempurna kepada kita manusia—golongan yang berpikir. 

Apa yang membikin kupu-kupu begitu anggun? Pernah mungkin terpikirkan, gerakannya lembut, dan sayapnya pun begitu indah? Coba bandingkan dengan binatang sejenis lainnya seperti lalat, kumbang, capung, dan lainnya yang terbangnya cenderung serampangan. 

Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga dari bangsa Lepidoptera. Jadi jangan heran, rentangan sayap kupu-kupu nan cantik itu cukup bervariasi, dari 5-27 milimeter. Sayap ini dilapisi rambut dan sisik dengan susunan saling menutup, dan jika dipegang akan menempel pada tangan. Coba ingat-ingat, berapa jenis kupu-kupu yang pernah kita lihat? Sangat banyak. Yang pasti, di dunia ini terdapat sekitar 15 ribu jenis kupu-kupu. Subhanallah. 

Kupu-kupu memiliki siklus hidup yang unik. Siklus hidup itu terdiri dari empat tahap yaitu: telur, ulat (larva), pupa, dan imago (dewasa). Perubahan bentuk ini disebut—seperti yang sudah disebutkan—metamorfosis. Jadi, sesudah kawin, kupu-kupu betina dewasa biasanya bakal bertelur, dan meletakkan telurnya pada pucuk-pucuk tumbuhan. Nah, sekitar dua minggu sampai satu bulan kemudian, telur itu menetas menjadi larva, yang disebut ulat. 

Umumnya, ulat mengalami lima kali pergantian kulit. Sebelum ganti kulit terakhir, ulat akan berhenti makan. Ya itu tadi, mejalani “puasa”. Ia mencari tempat aman untuk berubah menjadi pupa. Pada tahap ini, ia menempel pada dahan dengan benang sutra yang keluar dari kelenjar ekornya.

Tahap pupa, sering disebut sebagai tahap istirahat. Namun di dalam kulit kerasnya, sebenarnya pupa sedang mengalami perubahan luar biasa yang diatur oleh hormon. Periode pupa berlangsung selama dua minggu sampai beberapa bulan, bergantung pada jenisnya. Pupa yang sudah siap menjadi kupu-kupu bakal berganti warna sesuai dengan warna sayap yang akan terjadi.

Setelah benar-benar siap, kulit atau bagian luar dari pupa bakal mengelupas lalu muncullah kupu-kupu. Saat baru muncul, sayap kupu-kupu masih melipat dan mengkerut. Permukaannya pun masih begitu lembut dan lemah. Biasanya, kupu-kupu yang baru 'lahir' ini akan merayap mencari tempat untuk bergantung selama beberapa menit. Nah, setelah sayapnya mengembang sepenuhnya, makhluk indah inipun sudah siap terbang. 

Seperti itulah seharusnya perumpaman madrasah Ramadhan dalam hidup kita. Mahabesar Allah, yang sanggup menunjukkan kebesaran dan keagungan pada apa saja

Tuesday, August 2, 2011

Kesaksian Nabi saw tentang siti khadijah

Anas ra berkata :

" Jibril datang menemui Nabi Saw. Di samping beliau Khadijah.
Ia berkata : Allah mengucapkan salam kedamaian kepada Khadijah.

Maka  Khadijah menjawab :
Sesungguhnya Allah adalah kedamaian itu sendiri.
Semoga kedamaian, rahmat dan berkah Nya tercurah pada Jibril serta padamu suamiku ( Muhammad Saw ) "


Nabi Saw bersabda :
Allah tidak memberikan pengganti untukku yang lebih baik daripada Khadijah.
Dia telah percaya kepadaku di kala orang – orang mengingkariku.
Dia telah membenarkanku di kala orang – orang mendustakan ku.
Dia telah mendedikasikan hartanya kepadaku di kala orang – orang menghalangiku.
Dan Allah SWT telah mengkaruniakan keturunan melalui rahimnya kala tak kudapatkan dari istri – istriku yang lain.....


Disalin dari : Khadijah ~ Drama Cinta Abadi Sang Nabi
( Dr. Muhammad Abduh Yamani )

Qada’ dan Fidyah Puasa

Fidyah adalah denda yang harus dibayarkan kepada orang faqir/miskin yang disebabkan meninggalkan puasa wajib bulan Ramadhan dan yang menyebabkan seseorang harus membayar fidyah adalah karena beberapa hal, antaranya:

1. Tidak mampu

Orang yang tidak mampu untuk berpuasa seperti orang yang sudah tua maka boleh meninggalkan kewajiban puasa Ramadhan. Dan sebagai gantinya, tidak perlu mengqada‘/mengganti puasa di hari lain, tetapi perlu mengganti dengan membayar 1 cupak makanan kepada fakir miskin satu hari untuk satu orang.

Alah berfirman:

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin”. (QS. Al-Baqarah: 184).

2. Sakit

Sakit yang dikategorikan sukar untuk sembuhkan lagi, sehingga tidak mungkin baginya untuk mengqada‘ puasa di hari lain. Karena itu bagi mereka yang menderita sakit seperti ini, perlu mengganti puasa dengan membayar fidyah.

3. Hamil/Menyusui

Wanita yang hamil atau menyusui anak boleh tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Menurut sebagian ulama, untuk menggantinya adalah dengan mengqada‘ dan juga membayar fidyah.
Namun sebagian lain seperti Al-Hanafiyah mengatakan cukup mengqada‘ saja tanpa membayar fidyah.

Hadits Nabi SAW

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, Keringanan buat lelaki dan wanita yang usia lanjut yang tidak mampu puasa adalah boleh berbuka dengan membayar (fidyah), memberi makan 1 orang miskin untuk sehari. Dan keringanan buat wanita hamil dan menyusui kerana khuatirkan anak mereka adalah dengan membayar fidyah.(HR Abu Daud)

Sebab Perbezaan

Para ulama memang berbeza pendapat dalam mengkategorikan wanita hamil dan menyusui, apakah digolongkan sebagai orang sakit atau sebagai orang yang lemah/tidak mampu berpuasa (seperti orangtua dan lain-lain).

Yang mengkategorikan sebagai orang sakit, maka mewajibkan qada‘/mengganti puasa, karena bagi orang sakit memang wajib qada‘. Firman Allah:

Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain (QS Al-Baqarah: 184)

Sedangkan yang mengkategorikan orang lemah/tidak mampu puasa, mewajibkan bayar fidyah tanpa qada‘.

Dalilnya adalah terusan ayat diatas:

Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak puasa) membayar fidyah)yaitu memberi makan seorang miskin (Al-Baqarah 184).

Dan Imam syafi‘i mewajibkan keduanya iaitu bayar fidyah dan juga qada karena beliau memasukkan orang hamil sebagai orang sakit sekaligus pula orang lemah.

Wallahu a‘lam bis-shawab.
(sumber dari: http://www.pks- jaksel.or. id/Article1416. html)

Ok, kat sini kita kongsi 1 kes:

Abu kini berumur 53 tahun, ketika Abu berumur 17,18,19 dan 20 tahun. Dia tidak pernah berpuasa Ramadhan. Kini dia berazam dan bertekad untuk mengqada’kan puasa yang ditinggalkan selama 4 tahun itu.


1. Berapa hari puasa yang wajib digantinya?
2. Apakah dia perlu membayar apa² denda (fidyah), dan berapa jumlahnya?

Jawapan:
1. jumlah hari yang wajib di qada’ ialah 30 hari x 4 bulan Ramadhan= 120 hari
2. Ya, perlu membayar fidyah. 1 cupak untuk sehari x 30 hari Ramadhan x jumlah tahun yang dilangkah
a) umur 17 tahun (36 tahun yang lalu)
30 cupak x 36 tahun = 1080 cupak
b) umur 18 tahun (35 tahun yang lalu)
30 cupak x 35 tahun = 1050 cupak
c) umur 19 tahun (34 tahun yang lalu)
30 cupak x 34 tahun = 1020 cupak
d) umur 20 tahun (33 tahun yang lalu)
30 cupak x 33 tahun = 990 cupak
Jumlah puasa yg perlu diganti: 120 hari
Jumlah fidyah yg perlu dibayar: 4140 cupak

nota:
1 cupak = 0.688 kg (1 gantang = 4 cupak = 2.75 kg )
untuk kiraan lebih tepat, sila dapatkan maklumat dari lembaga zakat negeri memasing.

Categories

Abu Bakr (Ruben) (1) Abu Nadjih bin Abasah Assulamy r.a. (1) Abu Talhah (1) Acai Berry (1) adab (6) adab islami (1) Agama Hindu (1) ahli hikmah (1) ahlul bait (1) Aidid Mu'addib (1) Aidilfitri (2) Aisyah binti Abu Bakar RA (1) ajar anak (1) Ajaran Syiah (2) akhlak (3) Al Fatihah (1) Al Ghaist (1) Al Hariths Al Muhasibi (1) Al-Jassasah (1) Al-Quran (1) alam (1) amalan (1) Anas Bin Malik (1) Ancaman Besar (1) As-Syamail Muhammadiyyah (1) Asyura (1) aurat (1) ayat seribu dinar (1) Badr (1) bahagia (1) bakhil (1) Bani Umayyah (1) bank rakyat (1) bergurau (1) Beri Acai (1) biola (1) blacklisted loans (1) buta (1) caci (1) cahaya (1) cela (1) cerita (1) cinta (5) cinta sejati (1) Dahri (1) Dajjal (2) doa (2) doa keluar rumah (1) duduk (1) falsafah Melayu (1) fasik (1) fiqh (1) fitnah (2) gaza (1) Ghibah (1) Habib Umar (1) hadis (21) hairan (1) haji (2) halal haram (2) halaqah (1) hari raya (1) harta (1) Hasan Al-Banna (1) http://ibnuyaacob.com (1) hukum (1) Human Touch Consultant (1) huraian (1) ibadah (1) Ibnu Mas'ud (1) ibu (3) ijtihad (1) ikhlas (2) ilmu (3) Imam Abu Hanifah (1) Imam Bukhari (1) Imam Hammad bin Abi Sulaiman Al-Asy’ari (1) Imam Ibnu Al-Jazari (1) Imam Ibnu Hajar (1) israk mi'raj (1) isteri (1) istidraj (1) istigfar (1) Istikharah (1) jana duit (1) jati diri (1) Jibril (2) kacang (1) kartini (1) kasih sayang (2) kata-kata hikmah (1) kaya (1) kebersihan (1) kejadian manusia (1) kekasih (1) Kelahiran Nabi Junjungan (3) kelebihan (1) keledai (1) keluarga (1) kenyang (1) kesopanan (1) Khadijah (1) Khairu Ummah (1) Khalifah Umar bin Abd al Aziz (1) khatamun nubuwwah (1) khilafah (1) kiamat (1) kikir (1) kisah (2) koperasi (1) kulit (1) LAMAN ASNAF PERMATA HATIKU (LIMPAH) (1) langit dan Bumi (1) lapar (1) Laut Yaman (1) lumayan (1) Luqmanul Hakim (1) maaf (1) madrasah (1) mahar (1) makan (2) makanan (1) Makkah (1) malaikat (1) masjid (1) masuk Islam (1) mati (1) mayat (1) mehnah (1) meja kayu (1) Melayu (1) membaca Al-Qur'an (1) menangis (1) menghulur sumbangan (1) menguap (1) menuntut ilmu (1) mimpi Nabi (1) miskin (1) Misykat (1) MLM (1) Muhammad saw (2) Muharram (1) muqarrobin (1) murah rezeki (2) muslimah (1) Nabi Ibrahim as (1) Nabi Muhammad s.a.w. (1) Nabi Musa as (1) nasihat (4) nikah (1) nikmat (1) panduan (1) pasangan hidup (1) pelaburan (1) pelajaran (1) pemaaf (1) penampilan (1) pengajian (1) pengemis (2) pengetahuan penting (1) pengurusan diri (1) pengurusna masa (1) penyakit hati (1) Perang Muslimin Versus Yahudi (1) perbaiki diri (1) perempuan (1) peringatan (1) perjalanan (1) Perjanjian Hudaibiyah (1) perkara tak manfaat (1) persinggahan (1) personal loans (1) pinjaman (1) pinjaman modal (1) Prof Dr Ahmad Syalabi (1) puasa (1) Qarnuts-Tsa'alib (1) qawa'id fiqhiyyah (1) Qiraat (1) Quran (1) qurban (2) Ramadhan (1) rantaian email (1) Rasulullah (13) rawatan (1) rawatan percuma (1) RED DEAD (1) rezeki (1) riak (1) riwayat (1) riya' (2) riyak (1) rumah (1) rumahtangga (1) Ruqyah Syar'iyyah (1) sahabat (2) Sahih Bukhari (1) Saidina Ali (1) Saidina Umar (1) Salafussoleh (1) Samiri (2) sedekah (1) sederhana (1) Sejarah (1) Selamatkan diri dari kebodohan (1) selawat (3) senarai produk haram (1) setekah wafat (1) Sheikh ‘Ali Jumaah (1) Sheikh Usamah As-Sayyid Al-Azhari (1) siddiqin (1) sikap (1) Sirah an-Nabawiyyah (1) Siti Aisyah r.a. (1) skandal melayu (1) solat (5) solat dalam kenderaan (1) Solat Jumaat (1) Solat sunat (1) solat yang diterima (1) solehah (2) solehin (1) sunnah (5) surah (1) Surah Al-Ikhlas (1) Surah Al-Kahfi (1) surah pendek (1) syair (1) syaqq (1) Syeikh Nuruddin Marbu Al Banjari (1) syukur (1) tabarruk (1) Tafsir Ya Sin (1) tahajjud (1) Tamak (1) tasawuf (2) tawadhu’ (1) tawaduk (1) tawaf (1) teknik kekal fokus (1) teknik mengingat (1) teman (1) Teratai (1) tidur (3) Tip mengurangkan tekanan (1) tudung (1) Umar Bin Abdul Aziz (2) Umm Sulaym (1) ummu (1) umpat (1) usahawan (1) video (1) wanita (5) wudhu (2) wuduk (1) www.akhirzaman.info/ (1) Yahudi (2) YouTube (1) zakat (1) zikir (2) zikir selepas solat (1) zulhijjah (1)

Senarai Update